Çevre Politikamız

LNG terminal tesisatı ve operasyonlarının, öncelikle çevre koruma ve doğaya saygı bilinci ile yürütülmesini sağlayarak sektörde öncü olmayı,

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması yönünde performansı sürekli geliştirmeyi,

Süreçlerimizde karbon ve su ayak izlerini azaltmayı,

Çevre ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uyarak, etkin ve sürekli iyileştirmeyi esas almayı,

Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak tüketimimizi azaltmayı ilke edinmeyi,

Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye duyarlı olmalarını sağlamayı, çevre bilincini artırmayı,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, enerji verimliliğini artırmayı,

Ürün, ekipman satın alınması, tasarımlarda, hizmetlerde çevre dostu ve enerji verimli seçimlere öncelik vermeyi,

Benzer süreçlerde çevreye etkisi en az olan enerji performanslarını karşılaştırmayı, sürekli izlemeyi ve iyileştirmeyi

taahhüt eder.