İş Sağlığı ve Güvenliği

EgeGaz, çalışanlarının faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürmesini sağlayacak şartları yaratmayı, çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve faaliyetleri esnasında çalışanlarına, üçüncü şahıslara ve mala gelebilecek zararları en aza indirmeyi ana hedef olarak kabul etmektedir. EgeGaz iş sağlığı ve güvenliğinde öncü kuruluş olma hedefini benimsemiş, iş sağlığı ve güvenliği hususunda yasal gerekliliklerin de ötesinde iş güvenliğinde  önetkin davranış kültürünü benimsemiştir. İş güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından, insana ve çevreye zararı önlemek adına iş yapmanın normal bir yolu olarak benimsenmiş ve oluşan bu kurumsal kültürle kişilere, topluluklara ve çevreye zararın önlenmesi sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel İlkeleri:

- İş Sağlığı ve Güvenliği Liderliği
EgeGaz’daki tüm liderlerin rollerinden birisi de iş güvenliği konusunda çalışanları teşvik etmek; ramak kala ve tehlikeli durumların çalışanlar tarafından formlarla bildirilmesini sağlamak,

- İş Sağlığı ve Güvenliğine Katılım
Çalışanları ve hizmet sağlayıcıları düzenli  aralıklarla, iş sağlığı ve güvenliğinin bir değer olarak önemi konusundaki farkındalıklarını arttırarak daha etkin iş güvenliği uygulamaları için gerekli olan karar ve tercihleri yapmaları konusunda teşvik etmek,

- İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri
Sıfır kaza hedefiyle aylık, yıllık düzenli iç denetimlerimiz dışında sahada plansız denetimler de yapılarak iş güvenliği yönünden kapsamında olduğumuz yönetim sistemi ve iç prosedürlerimize uyumluluğunun kontrol edilip tespit edilen fırsatlar dahilinde düzeltici faaliyetler sağlamak,

- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Performans
Belirlenen hedeflerin düzenli olarak takibi ve değerlendirmesi yapılarak hedeflere tam uyumu sağlamak,

- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hazırlık
Yıl içerisinde düzenli aralıklarla yapılan acil durum tatbikatları sayesinde olası acil duruma karşı tüm ekiplerin ve ekipmanların acil duruma karşı hazırlıklı olmasını sağlamak. İş güvenliği ekiplerinin cihaz, makine ve teçhizatlara yaptıkları planlı test ve kontrollerle acil müdahale ekipmanlarını sürekli kullanıma hazır halde tutmak,

- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim
Çalışanların bilinç ve farkındalıklarını artırmak için periyodik olarak verilen eğitimlerin yanı sıra hizmet sağlayıcıların da bilgilendirilmesinin amaçlandığı eğitimleri düzenlemek.