Denizcilik Yakıtı LNG

LNG global gelişmeler paralelinde, geleneksel denizcilik yakıtlarına nazaran daha çevreci, verimli ve ekonomik bir alternatif olarak tüm dünyada kabul görmeye başlamıştır.

Özellikle IMO (International Maritime Organization)’nun Kuzey Amerika kıyıları, Baltık ve Kuzey Denizi’nde başlayarak tüm dünya denizlerine yaygınlaştırdığı emisyon sınırlamalarının teşviki ile daha da önem kazanan LNG’nin 2030’da global denizcilik yakıtı piyasasının %10’unu temsil edeceği öngörülmektedir.

EgeGaz, güçlü alt yapısı ve tecrübesi ile LNG’nin denizcilik yakıtı olarak gelişmesine katkı sağlamaktadır.