Dökme LNG

EgeGaz’ın global piyasalardan temin ettiği yüksek kaliteli LNG, müşterileri aracılığı ile yurt sathına yayılmış yüzlerce kullanıcıya güvenilir, çevreci ve ekonomik enerji sağlamaktadır.

LNG, ulusal doğal gaz boru şebekesine bağlı olmayan tüm işletmelerde ilgili talimat, standart ve yönetmeliklerde geçen şartların sağlanması ile kolaylıkla ve güvenle kullanılabilmektedir. Yol, inşaat, kağıt, metal, maden, tekstil, turizm, gıda, çimento, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörde kullanılan LNG’nin temel kullanım amaçları şunlardır:

• Sıcak su ve kızgın su eldesi
• Buhar eldesi
• Sıcak hava eldesi
• Kızgın yağ eldesi
• Asfalt tesisleri
• Pişirme ve kurutma fırınları
• Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.)
• Seramik ve cam sanayi
• Elektrik üretimi.