Yönetim Sistemleri

EgeGaz Entegre Yönetim Sistemi politikamız

- Faaliyet alanımız olan LNG terminal işletmeciliği ve doğal gaz/LNG ticaretinde yürürlükteki mevzuata uygun olarak faaliyet göstermek,

- Ticari faaliyetlerimizi, ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde güvenilir ve kaliteli bir kaynaktan hizmet vererek yürütmek,

- Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve müşteri memnuniyeti odaklı kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak,

- Etik değerlere önem vermek,

- İş süreçlerimizin bütününde, çevre dostu bir kuruluş olarak gerekli her türlü tedbiri almaya özen göstermek,

- Enerji ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

- Çalışma ortamında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sürekliliğini sağlamak, iş kazaları risklerini en aza indirmek amacıyla geliştirdiğimiz sistemleri uygulamak,

- Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemi politikamızın sürdürülmesi amacıyla çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmak için periyodik eğitimlerle güncel koşullara uyum sağlayarak Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

- ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Standartları ile ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatların gerekliliklerini tüm çalışanların katılımı ile güncel olarak uygulamak.

- İşyerinde çalışanların sağlıklı ve emniyetli şekilde çalışmalarının sağlanması için uygun altyapı ve çalışma koşullarını temin etmek,

- Kuruluşumuzun kontrolü altında bulunan iş veya iş ile ilgili faaliyetleri yerine getiren tüm çalışanların ve temsilcilerinin, Entegre Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi ile ilgili danışma ve katılımının sağlanması için gerekli ihtiyaçları karşılamak.

-Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı  :

EgeGaz, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sisteminin tüm gerekliliklerini LNG Terminal Faaliyetininin gerçekleştirildiği Aliağa / İZMİR adresindeki Aliağa LNG Terminali ile Yönetim Hizmetlerinin gerçekleştirildiği Beykoz/İSTANBUL adresindeki Genel Merkez Ofislerinde uygulamakta ve sürdürmektedir.

-Risk Odaklı Yaklaşım :

EgeGaz Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında faaliyetleri sonucu ortaya çıkan Çevre ve İSG Riskleri ile Kurumsal Risklerini Analiz ederek önlemler almaktadır.